سیاست شرکت آوا آرگون راد در توزیع برندهای تحت نظر خود نظیر پرووان بر مبنای اعطاء نمایندگی است. همکاران عزیزی که قصد همکاری با شرکت آوا آرگون راد را دارند می بایست ملزم به رعایت شرایط ذیل باشند.

  1. در هر شهری که جمعیت آن بیش از 500.000 نفر باشد، آوا آرگون راد نماینده توزیع خواهد داشت.
  2. اعطاء نمایندگی تنها در صورتی است که پیش از این نماینده ای در آن شهر فعال نباشد، چرا که حفظ حریم تجاری نماینده و پاسداری از حرمت همکاران با سابقه در توزیع آوا آرگون راد این امر را بر ما واجب می کند.
  3. نماینده می بایست دارای شبکه توزیع و پخش باشد و در صورتی که فروش به مصرف کننده الویت اول ایشان باشد. می تواند درخواست عاملیت فروش بدهند.
  4. نماینده می بایست حداقل 80 درصد تنوع محصولات آوا آرگون راد را موجود داشته باشد و تارگت مورد نظر شرکت را در هر ماه خرید نماید. ( اقلام در خرید)
  5. نماینده می بایست لیست قیمت آوا آرگون راد را هنگام فروش رعایت نماید و از کم فروشی، بد فروشی و زیر فروشی اجتناب نماید.

Application Form

0:00
0:00