خدمات پس از فروش

خدمات پس از فروش

تعهدي است كه شركت‌ها براي پاسخگويي به نياز مشتريان براي پشتيباني در يك دوره زماني خاص (با نگاه كسب و كار) ارائه مي‌دهند. البته این خدمات شامل مدتی زمانی است که بین 1 الی 10 سال متغیر میباشد.. این خدمت می‌تواند شامل تعمیر یا تعویض قطعه معیوب در طی مدت گارانتی یا بیشتر باشد. خدمات پس فروش کاملاً به محصول فروخته شده مرتبط است… ما در این بخش سعی خواهیم نمود که میزان ضمانت و شماره دسترسی به کارخانه ها رو برای پشتیبانی در دسترس خریداران قرار دهیم.خدمات پس از فروش شرکت با اسم کاراکو سرویس فعال میباشد.

پاسخگویی

۲۴ ساعته

خدمات مجاز

شبکه سراسری

۲۴ ماه گارانتی

سرویس خدمات پس از فروش